อนุทิน 153768 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

•8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

14:00 น. ต้อนรับคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวง

เขียน 19 Jul 2017 @ 19:45 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 19:48, ()


ความเห็น (0)