อนุทิน 153765 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

•5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา08.30-15.30น.ไปดูวิธีการทำเพาะเห็ดโคนแบบคอนโด โลละ300฿ อ.เจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี

เขียน 19 Jul 2017 @ 19:31 ()


ความเห็น (0)