อนุทิน 153761 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

•1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา09.00น ลงชุมชนสอบถามข้อมูลประเด็นย่อย

เขียน 19 Jul 2017 @ 19:21 ()


ความเห็น (0)