อนุทิน 153759 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

•29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา08.30-14.30น.สัมมนาระหว่างฝึกงาน ครั้งที่1

เขียน 19 Jul 2017 @ 19:17 ()


ความเห็น (0)