อนุทิน 153757 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา09.00-14.00น.ตัดหญ้าและแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณลานจอดรถ

เขียน 19 Jul 2017 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)