อนุทิน 153756 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

•26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา08.30-11.30 ไปเก็บข้อมูลการทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

เขียน 19 Jul 2017 @ 19:09 ()


ความเห็น (0)