อนุทิน 153755 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

18 กรกฏาคม 2560

อาจารย์ธงชัยมานิเทศการฝึกงานครั้งที่ 2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการ บอกวิธีการพูด การรายงานต่างๆ 

คีย์ข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพคนพิการลงในระบบความเห็น (0)