อนุทิน 153754 - ต้นโมกข์

การวางแผนการสอนไวยากรณ์ (Planning a grammar lesson) ตอนจบ

บทสรุป (Conclusion)

                เมื่อเราต้องสอนไวยากรณ์ จะมีปัจจัยอยู่หลายข้อที่เราจำเป็นต้องใส่ใจ ข้างล่างนี้คือคำถามที่เราต้องถามตนเอง

1. ภาษาที่สอนมีประโยชน์และเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด?

2. ภาษาอะไรบ้างที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะเรียนภาษาใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ?

3. ปัญหาอะไรที่นักเรียนต้องพบขณะเรียนภาษาใหม่?

4. ฉันจะทำให้การสอนสนุก, ทรงความหมาย, และจำได้ง่ายได้อย่างไร

                ถึงแม้ว่าฉันจะใช้ภาษาอังกฤษในการสอนไวยากรณ์ แต่บางครั้งจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะให้นักเรียนทำการเปรียบเทียบกับภาษาแม่ในขั้นนำเสนอภาษา และสิ่งนี้จะทรงความหมายมากยิ่งขึ้นหากต้องสอนโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่เป็นปัญหา ซึ่งนักเรียนไม่สามารถเปรียบเทียบกับภาษาแม่ได้

                ประเด็นที่สำคัญก็คือการใช้การสอนแบบ PPP ก็สามารถสอนแบบอุปนัยได้ (inductive approach) การสอนแบบ PPP เป็นโมเดลในการวางแผนบทเรียนวิธีหนึ่ง นอกเหนือจากนี้ก็มี TTT (สอบ (test), สอน (teach), สอบ (test)) และ ESA (ดึง (engage), สอน (study), นำภาษาไปใช้ (activate)) ทุกวิธีแต่มีข้อดีและข้อด้อยด้วยกันทั้งนั้น และฉัน รวมทั้งครูคนอื่นด้วย ใช้โมเดลที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทเรียน, ห้องเรียน, ระดับความรู้, และสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน

แปลและเรียบเรียงจาก Tanya Cotter. Planning a grammar lesson 

เขียน 19 Jul 2017 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)