อนุทิน 153749 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

• 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 15:00-17:00น. ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

เวลา 18:00-20:00 ได้สังสรรค์ต้อนรับพี่เลี้ยงอีก1คน


เวลา 20:30-21:40น. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์พี่เลี้ยงทั้ง2ท่าน

เขียน 19 Jul 2017 @ 18:18 ()


ความเห็น (0)