อนุทิน 153746 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

• 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 8:40-12:20น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 19 Jul 2017 @ 17:25 () แก้ไข 31 Jul 2017 @ 08:21, ()


ความเห็น (0)