อนุทิน 153745 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

• 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 10.00 - 12.00 น. ลงชุมชนเก็บข้อมูล

เขียน 19 Jul 2017 @ 17:24 () แก้ไข 31 Jul 2017 @ 08:18, ()


ความเห็น (0)