อนุทิน 153744 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

• 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา07.00-17.00น. ไปไหว้พระบรมศพ ร.9.

เขียน 19 Jul 2017 @ 17:24 () แก้ไข 31 Jul 2017 @ 08:10, ()


ความเห็น (0)