อนุทิน 153741 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา16.00-18.30น. ตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ให้กับรถที่จอด ดูงานฐาน 5ป.

เขียน 19 Jul 2017 @ 17:23 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 17:34, ()


ความเห็น (0)