อนุทิน 153739 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา09.00-12.00น.ตัดถางหญ้าบริเวณพื้นที่รอบนอกบ่อปลาดุก

เขียน 19 Jul 2017 @ 17:22 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 17:30, ()


ความเห็น (0)