อนุทิน 153732 - พัสตราภรณ์ ชูพลาย

01/07/60

ลงชุมชนสงวนคำอนามัยศูนย์ 48 ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับหมาและแมวในชุมชน ให้นำหมาและแมวมาฉีดเพื่อป้องกันถึงจะหน้าฝนแต่ส่วนมากร้อนจึงต้องป้องกันไว้ก่อนความเห็น (0)