อนุทิน 153731 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


08.30 - 16.30 ปลูกต้นไม้ในศูนย์.

เขียน 19 Jul 2017 @ 13:26 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 13:48, ()


ความเห็น (0)