อนุทิน 153729 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 09.00 - 16.00 ลงชุมชนทำน้ำยาอเนกประสงค์

เขียน 19 Jul 2017 @ 13:24 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 13:54, ()


ความเห็น (0)