อนุทิน 153726 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 9:30-16:30 มาทำน้ำยาเอกเนกประสงค์กับชาวบ้าน

เขียน 19 Jul 2017 @ 13:22 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 13:36, ()


ความเห็น (0)