อนุทิน 153721 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 13:00-14:00น. ได้ร่วมรับประทานอาหารกับอาจารย์พี่เลี้ยงได้ที่

เขียน 19 Jul 2017 @ 13:12 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 13:57, ()


ความเห็น (0)