อนุทิน 153719 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560


การประชุมกรรมการชุมชนทั้งหมด ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด้วย หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

นำโดย นายธนกร ไชยศรี

ผู้อำนวยการเขตหนองแขม

กล่าวเนื้อหาโดยตามนโยบายของรัฐบาล

และตามด้วยนโยบายของสำนักงานเขตหนองแขม 4.0 ปัญหายาเสพติดและปัญหาคนให้ชุมชน

ความเห็น (0)