อนุทิน 153709 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา08.30-14.30น. สัมมนาระหว่างฝึกงาน ครั้งที่1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เขียน 19 Jul 2017 @ 12:09 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 14:08, ()


ความเห็น (0)