อนุทิน 153708 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09:00-13:00น. ร่วมหาข้อมูลทำงานโครงการอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 19 Jul 2017 @ 12:08 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 14:10, ()


ความเห็น (0)