อนุทิน 153705 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 14:00-16-30 ร่วมรับประทาน

เขียน 19 Jul 2017 @ 12:05 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 14:15, ()


ความเห็น (0)