อนุทิน 153701 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

12:20น. ทำงานกลุ่ม


เขียน 19 Jul 2017 @ 11:44 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 15:10, ()


ความเห็น (0)