อนุทิน 15370 - พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning

  ติดต่อ

"สภาพปัจจุบันและอนาคตของการประเมินคุณภาพการศึกษาไทย"

บรรยายโดย ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล รองผู้อำนวยการสมศ. (12 ก.ค.51)

***************************************

ความรู้ที่ได้รับจากท่านอาจารย์ ดร.เพชรา

วันนี้ในวิชาสัมมนาได้เชิญท่านอาจารย์ ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล รองผู้อำนวยการสมศ. มาบรรยายพิเศษ"สภาพปัจจุบันและอนาคตของการประเมินคุณภาพการศึกษาไทย"

 

เว็บไซต์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) www.onesqa.or.th

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)