อนุทิน 15370 - พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning

"สภาพปัจจุบันและอนาคตของการประเมินคุณภาพการศึกษาไทย"

บรรยายโดย ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล รองผู้อำนวยการสมศ. (12 ก.ค.51)

***************************************

ความรู้ที่ได้รับจากท่านอาจารย์ ดร.เพชรา

วันนี้ในวิชาสัมมนาได้เชิญท่านอาจารย์ ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล รองผู้อำนวยการสมศ. มาบรรยายพิเศษ"สภาพปัจจุบันและอนาคตของการประเมินคุณภาพการศึกษาไทย"

 

เว็บไซต์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) www.onesqa.or.th

 

เขียน 15 Jul 2008 @ 09:40 () แก้ไข 15 Jul 2008 @ 10:08, ()


ความเห็น (0)