อนุทิน 153699 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เขียน 19 Jul 2017 @ 11:43 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 12:51, ()


ความเห็น (0)