อนุทิน 153691 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

Core leadership ต้องเป็นคนที่สามารถ:

  • สร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) 
  • สนทนาทีสะท้อนมุมมองให้เข้าใจกันและกัน (reflection) 
  • มองเห็น/ มุมมองเชิงระบบ 

อ นพ อนุวัติ ชุติกุล  บรรยายในการประชุม HACC 

เขียน 19 Jul 2017 @ 07:31 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 07:33, ()

คำสำคัญ (Tags) #็ha#northeast regional ha forumความเห็น (0)