อนุทิน 153688 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:40-12:20น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 18 Jul 2017 @ 22:18 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 18:55, ()


ความเห็น (0)