อนุทิน 153687 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09:00-17:00น. ลงชุมชน

เขียน 18 Jul 2017 @ 22:16 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 18:50, ()


ความเห็น (0)