อนุทิน 153684 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่18กรกฎาคมพ.ศ2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่5ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้เข้าร่วมฟังประชุมเรื่องออมทรัพย์ เพื่อการเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นคนในชุมชนจะได้ไม่เป็นหนี้กัน 

เขียน 18 Jul 2017 @ 21:21 () แก้ไข 18 Jul 2017 @ 21:24, ()


ความเห็น (0)