อนุทิน 153678 - พัชราพร สุขศรี

6 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำหมู่บ้านสะพานดำ

ศึกษาการเลี้ยงใส่เดือนและให้ความรู้วิธีการเลี้ยงใส่เดือนพันธ์อเมริกันไนท์ดอลในกะละมังให้กับเจ้าหน้าที่กศน.และชาวบ้าน


เขียน 18 Jul 2017 @ 19:20 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5บ้านสะพานดำความเห็น (0)