อนุทิน 153677 - พัชราพร สุขศรี

5 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

อบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์กศน.ที่มาให้ความรู้ชาวบ้าน

เขียน 18 Jul 2017 @ 19:12 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5บ้านสะพานดำความเห็น (0)