อนุทิน 153676 - พัชราพร สุขศรี


4 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ศึกษากราทำปุ๋ยและวิธีการผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก

เขียน 18 Jul 2017 @ 19:08 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5บ้านสะพานดำความเห็น (0)