อนุทิน 153675 - พัชราพร สุขศรี

3 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้คัดฝรั่งและลูกค้ามาจากสวนฝรั่งหรือที่บ้านของชาวบ้าน

เขียน 18 Jul 2017 @ 19:04 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 สะพานดำความเห็น (0)