อนุทิน 153673 - พัชราพร สุขศรี

1 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ดูการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและการเก็บรักษาการใช้ไว้ให้ได้นาน

เขียน 18 Jul 2017 @ 18:41 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5บ้านสะพานดำความเห็น (0)