อนุทิน 153606 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

นั่งแก้แผนที่รอบในและนั่งทำโครงการ

เขียน 17 Jul 2017 @ 21:42 ()


ความเห็น (0)