อนุทิน 153604 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09:00-17:00น. ลงชุมชน 

เขียน 17 Jul 2017 @ 21:27 () แก้ไข 24 Jul 2017 @ 11:11, ()


ความเห็น (0)