อนุทิน 153603 - แคทรียา นาคอาจ

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09:00-17:00น. ลงชุมชน

เขียน 17 Jul 2017 @ 21:25 () แก้ไข 24 Jul 2017 @ 10:32, ()


ความเห็น (0)