อนุทิน 153584 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 07:00-8:00น. รดน้ำผักที่ปลูกไว้ ปลูกทุกอย่างที่กิน

เวลา 9:00-12:00น. ทำงานกลุ่ม

เวลา 16:00-18:30น. บำเพ็ญประโยชน์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

เขียน 17 Jul 2017 @ 15:44 ()


ความเห็น (0)