อนุทิน 153558 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ดูทำวิธีการเลี้ยงไส่เดือนมีการให้ความรู้วิธีการเลี้ยงไส่เดือนพันธ์อเมริกันไนท์ดอลเลอร์ในกะละมังให้กับเจ้าหน้าที่ กศน. และชาวบ้านสะพานดำ

เขียน 16 Jul 2017 @ 22:03 ()


ความเห็น (0)