อนุทิน 153555 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 08.00 - 17.30 น. ร่วมงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

เขียน 16 Jul 2017 @ 21:23 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 12:28, ()


ความเห็น (0)