อนุทิน 153549 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 10:10-12:30น.มายกกระเบื้อง เพื่อที่จะเอาไปทำรอบบ่อปลาดุก ที่พุทธมณฑลสาย2 บ้านอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 16 Jul 2017 @ 21:17 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 12:03, ()


ความเห็น (0)