อนุทิน 153547 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองของลุงสมหวัง


เขียน 16 Jul 2017 @ 21:16 ()


ความเห็น (0)