อนุทิน 153546 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:30-14:00 น. ต้อนรับคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวง เวลา 18:40-20:00น. ได้ร่วมรับประทานอาหารกับพี่เลี้ยงและคณะปั่นจักรยาน

เขียน 16 Jul 2017 @ 21:16 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 11:57, ()


ความเห็น (0)