อนุทิน 153545 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 17:30-20:00น. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน

เขียน 16 Jul 2017 @ 21:16 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 11:54, ()


ความเห็น (0)