อนุทิน 153542 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 18:40-21:50น. ได้ร่วมรับประทานอาหารกับอาจารย์พี่เลี้ยง และได้พูดคุยรายงานเรื่องที่ไปสัมมนาระหว่างฝึกงาน

เขียน 16 Jul 2017 @ 21:14 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 11:42, ()


ความเห็น (0)