อนุทิน 153540 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 08.00 - 12.00 ปลูกพืชที่รับประทานได้ ในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

เขียน 16 Jul 2017 @ 21:13 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 11:39, ()


ความเห็น (0)