อนุทิน 153539 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ไปดูการคัดฝรั่งกิมจุและช่วยลุงคัดฝรั่งกิมจุส่งให้ลูกค้า

เขียน 16 Jul 2017 @ 20:52 ()


ความเห็น (0)