อนุทิน 153535 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ดูการทำปุ๋ยชีวภาพโดยการหมักน้ำใส่ลงในถังและการเก็บไวใช้ได้นาน


เขียน 16 Jul 2017 @ 20:15 ()


ความเห็น (0)