อนุทิน 153533 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 07.00-17.00น. ทางหน่วยฝึกได้จัดกิจกรรมกับกลุ่มสตรีแม่บ้านพร้อมทั้งชาวบ้านมา กราบพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9.ณ พระราชวัง

เขียน 16 Jul 2017 @ 19:50 ()


ความเห็น (0)